Thủ tướng làm Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban) và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.

Nghiên cứu phản ánh thu hút tư nhân vào phát triển năng lượng

(Chinhphu.vn) - Về thông tin Báo Đầu tư và Báo Lao động phản ánh nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chuyển Bộ Công Thương nghiên cứu.

Nghiên cứu, hỗ trợ thúc đẩy các ngành hàng chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu phản ánh “Chuyển đổi số: Giấy thông hành tăng xuất nhập khẩu trong EVFTA”; hỗ trợ thúc đẩy các ngành hàng chuyển đổi số, thiết lập chuỗi cung ứng mới.