Rà soát kỹ biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trong lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thái Bình phấn đấu đến 2025 trở thành tỉnh phát triển khá

(Chinhphu.vn) – Thái Bình đổi mới, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu cao nhất tạo bước phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Đồng bằng sông Hồng.

Quyết định nhân sự 2 cơ quan

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.