Sóc Trăng được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

(Chinhphu.vn) – Tại văn bản 1627/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 21,35 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm

(Chinhphu.vn) - Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, trước mắt kéo giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm lộng hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho 3 phiên họp 47, 48 và 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo.